Nyereséges művészet?!


Aki a művészetet szereti, műveletlen ember nem lehet-mondják az okosak.
Művészet apropóján sok ágat felsorolhatnánk és elkezdhetnénk elemezni melyik, milyen módon értelmezhető. Kinek milyen irányzatok ütik meg az ingerküszöbét és válnak egyre értőbb művészet csináló, fogyasztó, menedzselő, bíráló, közvetítővé. Hiszen a művészet alkotói és fogyasztói folyamatosan tréningezik, képzik egymást. 
Miként jut el a produktum és az alkotó szándéka a fogyasztóhoz, vagy mi a siker igazán? A megbotránkoztatás, az "ámulatbaejtés", az örömszerzés, a szórakoztatás, vagy akár a meg nem értés. Esetleg a taps, a gondolatok, amelyeket elindít, a hatás, ami dolgozik bennünk és formál vagy egyszerűen a nézőszám, a bevétel, a megélhetést is biztosító, a művészetet áruként értékesítő profit. Kinek mi! Lehetne a legegyszerűbb válasz! És valóban! KINEK? MI?
Összemérhető-e a művészeti produktum, mint áru bármilyen termelési folyamat termékével, annak profitot termelő hatásával. Képes-e, érdemes-e, kell-e egy "művészet csinálónak", alkotónak azzal "bíbelődnie" az alkotás folyamatában, hogy vajon hol, mikor, kinek, hogyan és mikor akarja eladni a még nem is tudja pontosan, hogy mit. (Baumol hatás)
Kulturális vállalkozások sora mutatja, hogy a kultúra és a művészet finanszírozása és mikéntje folyamatosan napirenden van. Az értéket teremtő, közvetítő kultúra önmaga nem képes és talán nem is kell, hogy kényszeresen kitermelje a költségeket, hiszen ez fojtaná meg leginkabb az alkotás, a kreativitás szabadságát.
Jól esik és talán hasznos is ezen elgondolkodni időnként. Jómagam a munkám során rengeteg értéket teremtő, a közösséget és a közönséget éppúgy szolgáló gondolatok kibontakoztatásával létrehozott kulturális termékeket és vállalkozásokat láttam életre kelni. Egy fesztivál létrehozásától kezdve, egy színházi darab vagy sorozat  megvalósításán át egészen civil szervezetek programjának éveken át tartó fenntartható működtetéséig. Mostani tanulmányaim során egyre érdekesebbé vált a kultúra és a gazdaság, illetve a kulturális marketing elkerülhetetlen kapcsolata.
Mikor nyereséges, mitől és milyen relációban egy kulturális vállalkozás és mit is tekintünk annak?
A minap egy igen képzett és művelt fiatalember, aki régóta a katedráról segíti a kultúra iránt érdeklődőket saját gondolatiságuk, logoszuk kibontakoztatásában és a csízió felfedezésében elmesélte, hogy milyen "fába" vágta a fejszéjét! 
Gyermekmeséket gyűjt a világ minden részéről. Elindított egy honlapot, szerkeszt, kiadja a műveket és persze töltődik, töltődik, mert erre a mese megannyi élményt, érzést hozott vagy szerzett tapasztalatot ad át. Szívvel, lélekkel felkarolva egy adott korosztály kultúra csipegetését, kibontakoztatását, útkeresést, de leginkább talán, ami a művészet alapja; a gondolatiság szabadságának formába öntését. 
Sikeres-e az ő vállalkozása, ha jövedelmet nem termel egyelőre? Nyereséges-e az, amit ő tesz? Ki-ki eldöntheti maga. A nyereség szó belopódzik, ott van a mindennapjainkban észrevétlenül is. Mégis talán akkor tudjuk az gazdasági mutatókkal mérhető nyereséget értelmezni és értékelni, ha megtanuljuk a jó gondolatokat, kezdeményezéseket felfedezni, értékelni és a benne rejlő pozitív értékeket erősítve, a nem valami ellen, hanem a valamiért elvét vallva tovább lendíteni. Ez adja a belső "nyereséget" a további tudatos tervezéshez. Ki-ki a maga útján teszi ezt... Mert az alkotás szabadságához mindenkinek joga van.  A kérdés az, hogy a művészeti alkotás maga milyen érzéseket indít el, milyen nyomot hagy az alkotók és a befogadó lelkében a jövőre nézve. Tud-e minél több ember számára élményt, örömet szerezni, ráhatást gyakorolni. A siker kulcsa mindannyiunk zsebében ott lapul a művészettel kapcsolatos folyamat akár ezen, akár azon az oldalán állunk. Vegyük hát elő és olykor mutassuk meg egymásnak!
TOP